Vi får frugt hver formiddag, frugten bliver skåret og gjort klar af de voksne, somme tider sammen med børnene.

Frugtordningen fungerer på den måde, at 6-7 forældre har frugt med til hele ugen. der bliver sendt en sms ud om, hvad og hvor mange antal frugt man skal tage med. forældrene har frugten med om mandagen og personalet sørger for, at det fordeles jævnt ud på hele ugen.

Det enkelte barn skal have frugt med ca. hver 6. uge.

 

Publiceret 10-10-2019