Der er et til to forældremøder om året. Møderne er uden børn og finder som regel sted i børnehavens lokaler enten på Kærvej eller på Kirkebakken. Møderne er en del af forældresamarbejdet. Her har vi mulighed for at få nogle gode fælles drøftelser og lære hinanden bedre at kende.
Til et forældremøde inviterer børnehaven ofte en foredragsholder, som tager et spændende eller aktuelt emne op. Det kan være med til at danne grundlag for nye dialoger mellem forældre og personale i børnehaven.

Vi har tidligere haft besøg af Rune Strøm, sundhedskonsulent Anja Ejsing Rathje fra Sundhedscenteret i Skive og psykolog Finn Godrim fra Institut for Relationspsykologi.

Publiceret 10-10-2019