Formand: Helle Simonsen

næstformand: Janni Berg Christensen

Klaus Mosegaard Andersen

Sara Rasmussen

Christina Sigaard

medarb. rep. Iben Borum 

Vi holder møde ca. hver anden måned.

Hos os er der tradition for, at de forældre valgte bestyrelsesmedlemmer hjælper til ved vores store arrangementer. Det kan f.eks. være at varme gløgg og æbleskiver til julehygge eller at arrangere lege til sommerfesten.

Forædrebestyrelsesarbejde

En lille folder om det arbejde forældrebestyrelsen laver.

Forældrebestyrelsesarbejde

 

Publiceret 26-11-2020