Hvis du gerne vil have større indsigt og viden om, hvordan vi arbejder i børnehaven, har du muligheden, hvis du er med i bestyrelsen. Her kan du være med til at lægge de store linjer for det pædagogiske arbejde og anvendelse af de penge, der er afsat til materialer og aktiviteter for børn, madordning og meget andet. Du kan også få mulighed for at deltage i ansættelse af fast personale. Valg til bestyrelsen finder sted en gang om året, når vi holder sommerfest. 

Vi holder møde ca. hver anden måned.

Hos os er der tradition for, at de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer hjælper til ved vores store arrangementer. Det kan f.eks. være at varme gløgg og æbleskiver til julehygge eller at arrangere lege til sommerfesten.

Forædrebestyrelsesarbejde

En lille folder om det arbejde forældrebestyrelsen laver.

Forældrebestyrelsesarbejde

 

Publiceret 18-01-2016