Formand: Helle Simonsen

næstformand: Maria Borregaard Eskildsen

Klaus Mosegaard Andersen

Nettie Kirk Christensen

Amanda Marie Lunde Pedersen

medarb. rep. Iben Borum og Bente Hørning

Vi holder møde ca. hver anden måned.

Hos os er der tradition for, at de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer hjælper til ved vores store arrangementer. Det kan f.eks. være at varme gløgg og æbleskiver til julehygge eller at arrangere lege til sommerfesten.

Forædrebestyrelsesarbejde

En lille folder om det arbejde forældrebestyrelsen laver.

Forældrebestyrelsesarbejde

 

Publiceret 10-10-2019